Obrazy

„Obrazy” powołała konieczność. Wave Press staje się odtąd przestrzenią nie tylko poświęconą muzyce; sekundować będą jej sztuki wizualne: malarstwo, fotografia, grafika, performance, oraz wideo – tworzone przez niezależnych artystów. Sens sztuki to korespondencja i dialog form.

Cykl „Obrazy” jest uprzystępnieniem tej sfery sztuki, dla której nie ma często miejsca w „obiegu oficjalnym”, bądź do której obieg ten nie posiada kluczy. Zbyt często jedynym wyznacznikiem umiejętności deskrypcji dzieła jest – w polskiej krytyce artystycznej – „lekkie pióro recenzenta” i akcydentalna, propagandowa wartość opisywanego wytworu (towaru?) artystycznego. „Obrazy” są krytyką takiej postawy – krótkotrwałej i destruktywnej; niebezpiecznej dla sztuki i jej odbioru. Są także poszukiwaniem, drogą do „mocy bytowej obrazu”, która – według ustaleń nowoczesnej hermeneutyki – wyznacza potęgę, suwerenność i trwałość dzieła.

„Obrazy” to miejsce dla sztuk wizualnych z całego świata, jednak ze szczególnym uwzględnieniem dorobku artystów rodzimych. Polska to specyficzna przestrzeń dla sztuki i jej twórców, obszar życia bezwartościowego, egzystencji w pogardzie i niezrozumieniu dla tego, co podstawowe. Ta anty-rzeczywistość, bądź – jak kto woli – koszmar, powołuje jednak sztukę najwyższej próby, sztukę budującą swe znaczenia na ruinach wartości – nie tylko tradycyjnych, lecz – przede wszystkim – podstawowych. Sztuka emigruje z Polski, jednym z zadań „Obrazów” jest powstrzymanie jej przed ucieczką poprzez opis uprzystępniający jej znaczenia rodzimemu odbiorcy.

Zapraszam do wnętrza „Obrazów” – Szymon Gołąb

 ARCHIWUM OBRAZÓW:

Zupagrafika - Wave Press Obrazy

Jan P. Matuszyński - Ostatnia Rodzina (film fabularny; Polska; 2016)

Dominika Daszewska - kolaż - Wave Press

Monika Kłobucka

Anita Zawadzka

Wave Press Obrazy - Joanna Girej

Wave Press Obrazy - Kung Fury

Wave Press Obrazy - Greg von Seduce

Wave Press Obrazy - Misior

Wave Press Obrazy - Katerina Belkina

Wave Press Obrazy - Andriej Stienin

Wave Press Obrazy - Aleksandra Waliszewska

Wave Press Obrazy - Katarzyna Wieczorek

Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: